Junta Directiva

         

D E C A N O  

Ilm. Sr. Don José María Graíño Ordóñez

Notario de Caldas de Reis

   

VICEDECANA  

Doña María José Gil Caballero

Notaria de A Coruña

   

C E N S O R E S   

1º Don Jaime Romero Costas

Notario de Vigo    

2ª Doña Montserrat Trigo Mayor

Notaria de Lugo

   

T E S O R E R O  

Don José María Rilo Nieto

Notario de Rianxo

   

SECRETARIA  

Doña María del Carmen Carreira Simón

Notaria de Melide