Legislación - Español Legislación - Gallego - Legislación - Colegio Notarial de Galicia

Legislación

  Título Tamaño
Documentos
Constitución Española.pdf 115KB
Decreto 248-2007, do 20 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro de Parellas de Feito de Galicia.pdf 56KB
DECRETO LEGISLATIVO 1-2011, de 28 de julio. Tributos cedidos.pdf 1,1MB
Lei 10-1995, de 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia.pdf 84KB
Lei 10-2007, de 28 de xuño, de reforma da disposición adicional terceira da Lei 2-2006, de 14 de xuño, de dereito civil de Galicia.pdf 28KB
Lei 1-1997, de 24 de marzo, do solo de Galicia.pdf 295KB
Lei 12-2001, de 10 de setembro, de modificación da lei de concentración parcelaria para Galicia.pdf 96KB
Lei 12-2006, de 1 de decembro, de fundacións de interese galego.pdf 96KB
Lei 13-1989, de 10 de outubro, de montes veciñais en man común.pdf 58KB
Lei 15-2004, de 29 de decembro, de modificación da Lei 9-2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.pdf 112KB
Lei 2-2006, de 14 de xuño, de dereito civil de Galicia.pdf 146KB
Lei 3-1983, de normalización lingüística.pdf 29KB
Lei 3-1993, de 16 de abril, das aparzarías e dos arrendamentos rústicos históricos de Galicia.pdf 34KB
Lei 3-2001, de 28 de maio, reguladora do consentemento informado e da historia clínica dos pacientes.pdf 47KB
Lei 3-2005, de 7 de marzo, de modificación da Lei 3-2001, de 28 de maio, reguladora do consentemento informado e da historia clínica dos pacientes.pdf 42KB
Lei 4-1995, de 24 de maio, de dereito civil de Galicia.pdf 131KB
Lei 4-2003, de 29 de xullo, de vivenda de Galicia.pdf 151KB
Lei 4-2009, do 20 de outubro, de medidas tributarias relativas ao imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados para o fomento do acceso á vivenda e á sucesión empresarial.pdf 33KB
Lei 5-1998, de 18 de decembro, de cooperativas de Galicia.pdf 266KB
Lei 6-2005, de 7 decembro, pola que se modifica a Lei 3-1993, de 16 de abril, das aparzarías e dos arrendamentos rústicos históricos de Galicia.pdf 13KB
Mostrando el intervalo 1 - 20 de 34 resultados.
  • thumbnail
    Ahora mismo por

    {title}