Legislación - Gallego - Legislación - Colegio Notarial de Galicia

Información

Legislación

Atrás

Ley 1-1997, de 24 de marzo, del Suelo de Galicia.pdf

Ley 1-1997, de 24 de marzo, del Suelo de Galicia.pdf

Vista en miniatura Subido por Test Test, 3/12/21 14:47
Promedio (0 Votos)
Vista previa
1 de 39
  Título Tamaño
Documentos
Lei 7-2007, de 21 de maio, de medidas administrativas e tributarias para a conservación da superficie agraria útil e do Banco de Terras de Galicia.pdf 97KB
Lei 7-1987, de 10 de novembro, sobre a Compilación do Dereito Civil de Galicia.pdf 29KB
Lei 6-2008, de 19 de xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda e solo, pola que se modifica a Lei 9-2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.pdf 59KB
Lei 6-2007, de 11 de maio, de Medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia.pdf 61KB
Lei 6-2005, de 7 decembro, pola que se modifica a Lei 3-1993, de 16 de abril, das aparzarías e dos arrendamentos rústicos históricos de Galicia.pdf 13KB
Lei 5-1998, de 18 de decembro, de cooperativas de Galicia.pdf 266KB
Lei 4-2003, de 29 de xullo, de vivenda de Galicia.pdf 151KB
Lei 4-1995, de 24 de maio, de dereito civil de Galicia.pdf 131KB
Lei 3-2005, de 7 de marzo, de modificación da Lei 3-2001, de 28 de maio, reguladora do consentemento informado e da historia clínica dos pacientes.pdf 42KB
Lei 3-2001, de 28 de maio, reguladora do consentemento informado e da historia clínica dos pacientes.pdf 47KB
Lei 3-1993, de 16 de abril, das aparzarías e dos arrendamentos rústicos históricos de Galicia.pdf 34KB
Lei 3-1983, de normalización lingüística.pdf 29KB
Lei 2-2006, de 14 de xuño, de dereito civil de Galicia.pdf 146KB
Lei 1-1997, de 24 de marzo, do solo de Galicia.pdf 295KB
Lei Orgánica 1-1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia.pdf 75KB
Decreto 248-2007, do 20 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro de Parellas de Feito de Galicia.pdf 56KB
Constitución Española.pdf 115KB
Lei 15-2004, de 29 de decembro, de modificación da Lei 9-2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.pdf 112KB
Lei de vivenda de Galicia.pdf 192KB
LEY 5-2011, de 30 de septiembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia.pdf 1,6MB
Mostrando el intervalo 1 - 20 de 34 resultados.
  • thumbnail
    Ahora mismo por

    {title}