Legislación - Gallego - Legislación - Colegio Notarial de Galicia

Información

Legislación

Atrás

Ley de 14 de agosto de 1985 de Concentración parcelaria para Galicia.pdf

Ley de 14 de agosto de 1985 de Concentración parcelaria para Galicia.pdf

Vista en miniatura Subido por Test Test, 3/12/21 14:47
Promedio (0 Votos)
Vista previa
1 de 8
  Título Tamaño
Documentos
Lei 7-2007, de 21 de maio, de medidas administrativas e tributarias para a conservación da superficie agraria útil e do Banco de Terras de Galicia.pdf 97KB
Lei 7-1987, de 10 de novembro, sobre a Compilación do Dereito Civil de Galicia.pdf 29KB
Lei 6-2008, de 19 de xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda e solo, pola que se modifica a Lei 9-2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.pdf 59KB
Lei 6-2007, de 11 de maio, de Medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia.pdf 61KB
Lei 6-2005, de 7 decembro, pola que se modifica a Lei 3-1993, de 16 de abril, das aparzarías e dos arrendamentos rústicos históricos de Galicia.pdf 13KB
Lei 5-1998, de 18 de decembro, de cooperativas de Galicia.pdf 266KB
Lei 4-2003, de 29 de xullo, de vivenda de Galicia.pdf 151KB
Lei 4-1995, de 24 de maio, de dereito civil de Galicia.pdf 131KB
Lei 3-2005, de 7 de marzo, de modificación da Lei 3-2001, de 28 de maio, reguladora do consentemento informado e da historia clínica dos pacientes.pdf 42KB
Lei 3-2001, de 28 de maio, reguladora do consentemento informado e da historia clínica dos pacientes.pdf 47KB
Lei 3-1993, de 16 de abril, das aparzarías e dos arrendamentos rústicos históricos de Galicia.pdf 34KB
Lei 3-1983, de normalización lingüística.pdf 29KB
Lei 2-2006, de 14 de xuño, de dereito civil de Galicia.pdf 146KB
Lei 1-1997, de 24 de marzo, do solo de Galicia.pdf 295KB
Lei Orgánica 1-1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia.pdf 75KB
Decreto 248-2007, do 20 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro de Parellas de Feito de Galicia.pdf 56KB
Constitución Española.pdf 115KB
Lei 15-2004, de 29 de decembro, de modificación da Lei 9-2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.pdf 112KB
Lei de vivenda de Galicia.pdf 192KB
LEY 5-2011, de 30 de septiembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia.pdf 1,6MB
Mostrando el intervalo 1 - 20 de 34 resultados.
  • thumbnail
    Ahora mismo por

    {title}